Aktivnosti Vijeća nacionalne manjine za Grad Split

         U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina. Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom te kulturna autonomija. S ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, pripadnici nacionalnih manjina mogu birati svoje predstavnike, na način i pod uvjetima propisanima Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a zbog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u županijama, gradovima i općinama.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina imaju pravo:

  • predlagati županijama, gradovima i općinama mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalnih manjina,
  • isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i županijskim, gradskim te općinskim tijelima,
  • biti obaviješteni o svakom pitanju koje se tiče položaja nacionalnih manjina o kojem će raspravljati radna tijela županijskih skupština te gradskih ili općinskih vijeća,
  • davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i TV postaja na lokalnoj i regionalnoj razini.
Pripadnici nacionalnih manjina pored učenja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, imaju u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te u drugim školskim ustanovama pravo na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu kojim se služe. Također, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti svoje prezime i ime na jeziku svoje nacionalne manjine, te da ono bude službeno priznato upisom u matične knjige i druge službene isprave, npr. u osobne iskaznice ili rodne listove.
Radi očuvanja, razvoja, promicanja i iskazivanja svog nacionalnog i kulturnog identiteta, nacionalne manjine mogu osnivati udruge, zaklade i fundacije te ustanove za obavljanje djelatnosti javnog priopćavanja, kulturne, izdavačke (nakladničke), muzejske, arhivske, knjižnične i znanstvene djelatnosti koje država, županije, gradovi i općine financiraju u skladu sa svojim mogućnostima.
Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se olakšan pristup medijima, a udruge i institucije nacionalnih manjina mogu izdavati novine, proizvoditi i emitirati TV i radio program namijenjen nacionalnim manjinama.

Hrvatska radiotelevizija je dužna proizvoditi i/ili emitirati emisije namijenjene informiranju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Tisak, radio i televizija omogućit će udrugama pripadnika nacionalnih manjina i institucijama nacionalnih manjina sudjelovanje u stvaranju programa namijenjenog nacionalnim manjinama.

Uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske, nacionalne manjine mogu isticati odgovarajuće znamenje i simbole te obilježavati svoje nacionalne praznike. Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obavezno se izvodi i himna Republike Hrvatske.

Za zaštitu svojih prava pripadnici nacionalnih manjina mogu se obratiti saborskom Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Savjetu za nacionalne manjine, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina na razini županija, gradova i općina, pučkom pravobranitelju, ili udrugama nacionalnih manjina.


Program Vijeća crnogorske nacionalne manjine grada Splita


VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA SPLITA
21000 Split, Vukovarska 59, tel. 385 21 771 533

PROGRAM RADA VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE
GRADA SPLITA ZA 2014.g.

Nastojeći ostvarivati svoj osnovni cilj - očuvanje identiteta crnogorske nacionalne manjine i njenih nacionalnih obilježja, kao i osigurati njezin položaj brigom o ostvarivanju manjinskih prava predviđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i međunarodnim zakonima, Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Splita će prvenstveno djelovati na području politike (ostvarivanje političkih prava), povijesti, tradicije i nacionalnih specifičnosti. U tom okviru, kroz povijesne teme, aktualnu politiku te čuvajući nacionalni identitet, Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Splita smatra najpogodnijim načinom to ostvariti učešćem u radu Gradske skupštine Grada Splita u donošenju odluka o zajedničkom življenju u Gradu Splitu i rješavanjem pojedinačnih slučajeva koji se tiču ostvarivanja manjinskih prava; obilježavanjem nacionalnih praznika; realizacijom pojedinih znanstvenih projekata; tribinama i izdavačko- informativnom djelatnošću. Ulaskom Republike Hrvatske u EU (srpanj 2013.) Vijeću je otvoren i dodatni prostor djelovanja, samostalno i kroz koordinaciju, kao naš doprinos svemu onome što Hrvatska unosi u EU kao multietnička i multikulturalna zajednica.


Program Vijeća crnogorske nacionalne manjine grada Splita za 2014. godinu ostvarit će se kroz sljedeće aktivnosti:

OBILJEŽAVANJE NACIONALNIH PRAZNIKA

Pitanje očuvanja nacionalnog identiteta crnogorske nacionalne manjine u Gradu Splitu ostaje jedan od prioritetnih zadataka Vijeća, što nameće i obavezu učešća članova Vijeća u manifestacijama Petrovdana, Dana nezavisnosti, Dana državnosti i Lučindana koje organizira Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske I Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske tako što bi Vijeće sudjelovalo u organizaciji i snošenju dijela troškova prema planu.

1. Dan nezavisnosti Crne Gore

Dan nezavisnosti 21.5. utemeljen je odlukom Skupštine Crne Gore, kao datum kada su građani Crne Gore na referendumu 2006. izglasali njenu nezavisnost. Temeljem odluka referenduma Crne Gora je kasnije postala i međunarodno priznata država. Datum će biti prigodno obilježen u organizaciji Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada, odgovarajućim programom.

2. Petrovdan

Petrovdan u tradiciji crnogorskog naroda ima značajno mjesto kao datum kada se sastajao CRNOGORSKI ZBOR, oblik svojevrsne narodne skupštine na kojem su se birali vladike i vladari Crne Gore; na kojem su se donosile sudbonosne odluke rata i mira; na kojem su se donosili zakoni i postavljali temelji moderne državne vlasti. Prvi dokumenti o CRNOGORSKOM ZBORU datiraju još od XI. stoljeća. Ovaj datum se obilježava tradicionalnom manifestacijom Petrovdanski sabor Crnogoraca, u okviru kojeg se i obilježava i slavi 13. srpnja 1941. - Dan antifašističkog općenarodnog oružanog ustanka crnogorskog naroda.

3. Dan državnosti

Dan državnosti 13. srpnja je utemeljen Odlukom Skupštine Republike Crne Gore 12. 7. 2004. kao datum kada je na Berlinskom kongresu 1878. Crna Gora dobila međunarodno priznanje, i datum iz 1941. kada je u Crnoj Gori došlo do općenarodnog oružanog ustanka protiv fašizma jedinstvenog u tadašnjoj Europi..

4. Lučindan

Lučindan je u tradiciji crnogorskog naroda vezan uz ime Petra I Petrovića Njegoša, vladike i gospodara Crne Gore, poznatijeg u narodu kao Sv. Petar ili Petar cetinjski čudotvorac, koji se smatra utemeljiteljem novovjekovne države Crne Gore. Umro je 31.10.1830. godine na dan Sv. Luke (po julijanskom kalendaru), a četiri godine kasnije (1834.) proglašen je za sveca. Manifestacija se odvija pod nazivom Lučindanski susreti i već tradicionalno odvija u Zagrebu.


ZAJEDNIČKI PROGRAM KOORDINACIJE VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Aktivno sudjelovanje u radu Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske je značajan dio programskog djelovanja Vijeća.

Koordinacija je registrirana u Registar vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina pa će i u 2014. utvrditi svoj program rada i djelovanja. Vijeće će sufinancirati dio troškova rada Koordinacije.


Kontaktirajte nas

ZAJEDNICA CRNOGORACA SPLIT

 

Vukovarska 59,  21000 Split Hrvatska (Croatia) 

 

++385 (0) 21 771 533

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.